Jaarbericht 2023

Als vereniging vinden wij het belangrijk om u te informeren over alles wat er binnen onze vereniging gebeurt. Om die reden publiceert de Vereniging Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest ieder jaar een Jaarbericht. In het Jaarbericht van 2023 kunt u lezen dat het een jaar was vol met hoogtepunten. Van nieuwe cursussen en verbouwingen tot bijzondere concerten en educatieve projecten. Het Jaarbericht van 2023 kunt u hier downloaden.

Meerjarenbeleidsplan
2025-2028

Het meerjarenbeleidsplan van de Vereniging Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest geeft onze ambities weer voor de periode 2025- 2028. De uitvoering van die ambities is mede afhankelijk van de middelen die via de structurele subsidie en aanvullende fondsen en donateurs beschikbaar kunnen komen. Eind juni 2024 werd bekend dat onze aanvraag positief beoordeeld is door de adviescommissie Cultuurplan 2025-2028 en dat we daarom voorzichtig mogen rekenen op de structurele steun van de gemeente Rotterdam, waarmee we aan een groot deel van onze ambities kunnen doorwerken. U kunt het Meerjarenbeleidsplan 2025-2028 hier downloaden.

Het bestuur

Het bestuur van de Vereniging Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest bestaat uit:

  •  Frans Burcksen, penningmeester 
  •  Ronald Hazeu, inspiciënt RJSO
  •  Erika de Jong, inspiciënt RJSO
  •  Marianne Klapwijk, communicatie
  •  Mark Lansbergen, voorzitter
  •  Sophie Hazeu, RSO
  •  Marnix de Monchy, RJO
  •  Frank Pynenburg, marketing

Voor vragen of opmerkingen, neem vooral contact met ons op via bestuur@rjso.nl.

Het bestuur is via de post te bereiken op Bestuur Vereniging RJSO, p/a Burgemeester Meineszlaan 119, 3022 BG Rotterdam.

 

 

 

 

 

 

 

Giften- Donaties- ANBI

De Vereniging Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest wordt gefinancierd door de contributie van de leden, subsidie, sponsoring en giften. De vereniging is een ANBI-instelling, hetgeen u als begunstiger een aantal fiscaal gunstige voorwaarden biedt. Je gift is onder andere voor 125% aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Hier is ons meerjarenbeleidsplan, de recente jaarrekening en ons activiteitenverslag te vinden. Giften zijn zonder tussenkomst altijd welkom op IBAN- rekeningnummer NL62INGB0002755062 (IBAN) t.n.v. RJSO en o.v.v. gift.

Voor meer informatie over de mogelijkheden bij financiële bijdrage, voor een bedrijfspresentatie of anderszins, neem contact op met het bestuur via onderstaande button of dit e-mail adres: bestuur@rjso.nl

sPONSORkLIKS

De Vereniging Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest financieel ondersteunen was nog nooit zo makkelijk. Via onze SponsorKlikpagina kom je uit bij ruim 300 online winkels waar je precies hetzelfde betaalt maar gaat er een kleine vergoeding naar onze vereniging. Je sponsort de vereniging dus simpelweg met je aankoop. Sla de link op, geef het door en bestel vanaf nu vooral via SponsorKliks