Rotterdams Junioren Orkest

Het Rotterdams Junioren Orkest ( RJO ) is een jeugdorkest voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool tot en met de  eerste jaren van de middelbare school. Het orkest bestaat uit circa 40 strijkers, blazers en slagwerkers.
Soms spelen we met een solist.
De dirigent is JimRoodnat.
We spelen alles van serieuze klassieke muziek tot  swingende filmmuziek.
We geven 2 keer per jaar ons eigen concert en spelen een paar keer per jaar samen met de andere orkesten van de vereniging,
Eenmaal per jaar hebben we ons eigen orkestuitje en natuur
lijk is er het het kerstgala van de vereniging.
Het RJO repeteert op vrijdag van 16.45- 18.00 uur in de Doopsgezinde Gemeente Kerk.
Kom gerust eens langs om mee te spelen. Mail van tevoren
even naar rjo@rjso.nl.
Facebook : RotterdamsJuniorenOrkest

Repetitie vrijdag 16.45 – 18.00 uur – Doopsgezinde Gemeente – Noordmolenwerf 1-3 – 3011 AK Rotterdam

Contributie € 100,00 per jaar

 

rjo site

De bezetting

Het orkest is een symfonieorkest met een klassieke bezetting en heeft plaats voor;

– violen, altviolen, celli en contrabassen
– 2 fluiten
– 2 hobo’s
– 2 klarinetten
– 2 fagotten
– 2 hoorns
– 2 trompetten
– 1 x pauken

Vanwege het minimale aanbod van altviolen zullen we gebruik maken van het systeem van derde violen.

Het repertoire

De te spelen werken zijn bij voorkeur klassiek, al dan niet ouder. Bij de muziekkeuze wordt rekening gehouden met het streven naar ontwikkeling van klank en techniek. Van belang is dat de werken een uitdaging vormen voor de leden, waarbij niet uit het oog wordt verloren dat het muzikaal begrijpelijk moet blijven. Samenspel, spelen met een dirigent, lezen van muzikale tekens en begrippen, beschrijven van achtergronden van de muziek en het stimuleren van muziek maken, staan centraal binnen het Rotterdams JeugdOrkest. Tevens zal jaarlijks een solist met het RJO optreden, welke eventueel afkomstig is uit het RJSO. Een zeer leerzaam aspect, welke niet mag ontbreken.

Het kwaliteitsniveau

De kwaliteit van het Rotterdams JeugdOrkest vormt een belangrijk fundament voor de vereniging. Leden van het RJSO zullen een leidende rol kunnen vervullen. Hierbij moet worden gedacht aan het geven van groepsrepetities, begeleiding van het RJSE bij concerten, organiseren van weekenden en andere activiteiten voor het JeugdOrkest, etc..

Activiteiten

Wekelijkse repetities en twee maal per jaar een repetitieweekend op een externe locatie.

Dirigent

Vanaf april 2010 staat het RJO onder leiding van Jim Roodnat.