Rotterdams Studenten Orkest

Het Rotterdams Studenten Orkest (RSO) is opgericht in 2011 door een aantal enthousiaste studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hoewel er wel een orkest was waar studenten welkom waren (het RJSO; het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest) om in mee te spelen, was er geen echt studentenorkest op dat moment.

Om daar verandering te brengen is in samenspraak met de vereniging RJSO en met hulp van Erasmus Cultuur, MajEUR en enthousiaste docenten binnen het Erasmus MC dit initiatief opgestart. Met dit team is hard gewerkt aan de officiële geboorte op 13 februari 2012. Daarna zal het orkest steeds verder ontwikkelen tot een volwaardige vereniging, een studentenorkest die de EUR en de stad Rotterdam muzikaal gaat vertegenwoordigen.
Studenten die geïnteresseerd zijn om mee te spelen zijn van harte welkom om een keer vrijblijvend mee te spelen. Diegenen die geen instrument spelen zijn uiteraard van harte welkom om een concert te bezoeken. Kijk op de website van het RSO voor meer informatie.
Het orkest repeteert op de maandagavond van 19.00 tot 21.30 uur.

080511_moederdag_00181-300x199

De bezetting

Het orkest is een symfonieorkest in groot romantische bezetting en heeft in principe plaats voor;

– violen, altviolen, celli en contrabassen
– 3 fluiten, waaronder fluitisten die vaardig zijn op piccolo;
– 3 hobo’s, waaronder hoboïsten die vaardig zijn op althobo;
– 3 klarinetten, waaronder klarinettisten die vaardig zijn op es-klarinet en/of basklarinet;
– 3 fagotten, waaronder fagottisten die vaardig zijn op contrafagot;
– 4 hoorns;
– 3 trompetten;
– 3 trombones;
– 1 tuba;
– 1 harp;
– 1 pauken;
– 3 x slagwerk.

Middels een jaarlijkse cursus wordt de altvioolgroep op peil gehouden.

Het repertoire

Het repertoire van het RSO zal worden bepaald door een artistieke commissie onder leiding van de een voorzitter, zijnde een bestuurslid van de vereniging Rotterdams JeugdSymfonieOrkest. Het RSO werkt momenteel aan twee concertprogramma’s per jaar.

Het kwaliteitsniveau

De ambitie en stijging van de kwaliteit staan centraal.

Om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken worden regelmatig groepsrepetities georganiseerd en wordt van de leden tijdens de repetities een hoge mate van concentratie en oplettendheid verlangd.

Activiteiten

Wekelijkse repetities, één of twee maal per jaar een repetitieweekend op externe locatie en eens per twee jaar een grote buitenlandse tournee. Na de wekelijkse maandagavondrepetitie is er meestal een nazit in het ‘Westerpaviljoen’.

Dirigent

Sinds 2012 dirigeert Coen Huisman het RSO.