Word vriend van het Orkest!

Een vereniging als het RJSO heeft vele vrienden en ambassadeurs in haar oud-ledenkring. Zij zijn nog geregeld te vinden op één van onze concerten. Ondanks alle inspanningen door organisatie, leden en ouders, blijven wij voor een belangrijk deel afhankelijk van giften van fondsen, de gemeente Rotterdam en particuliere giften.
Wilt u het orkest steunen met een financiële bijdrage, voor een bedrijfspresentatie of anderszins, dan kunt u contact opnemen met het bestuur (Bestuur@rjso.nl of 010-4528183).
De vereniging is een ANBI-instelling, hetgeen u als begunstiger een aantal fiscaal gunstige voorwaarden biedt.
Uw gift is zonder tussenkomst altijd welkom op rekeningnummer NL62INGB0002755062 (IBAN) t.n.v. RJSO en o.v.v. gift.
Als u uw contactgegevens (bij voorkeur per e-mail) doorgeeft, houden wij u op de hoogte van onze activiteiten en geven we u de mogelijkheid op één van onze concerten als onze gast aanwezig te zijn.