Contact

Algemeen contactadres Vereniging RJSO:

Burgemeester Meineszlaan 119, 3022 BG Rotterdam
010 – 4528183 (’s avonds en in het weekend)
Op vrijdagavond: 06-34987366
B.g.g. mail naar Bestuur@rjso.nl
KvK nummer: 40.34.73.42
Bankrekeningnr 2755062 IBAN: NL62INGB0002755062
Onze stichting heeft de zgn. ANBI-status, dit betekent dat u fiscaal gunstig kunt geven, klik hier voor nadere uitleg daarover.
Hier vindt u de ANBI-gegevens2013 van de vereniging.

Vragen of contact?

Op onze repetitieavonden kun je één van de bestuursleden of de dirigent vragen stellen over het orkest. Je bent van harte welkom om te komen kijken. We zien je graag een keer op onze repetitie!

Vragen aan het bestuur via bestuur@rjso.nl